Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:31:53
+00:37:01
5727 1829
K20 : 426
43 / 53
-00:16:08
+00:32:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii