Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:01
-00:37:47
+00:31:07
4674 3431
M30 : 1361
211 / 290
-00:25:18
+00:28:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii