Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:24
-00:27:24
+00:41:30
6168 2091
K30 : 902
257 / 274
-00:13:20
+00:38:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii