Anna Budzynska

Team Coders Lab / Coders Lab Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:24:06
-00:15:42
+00:53:12
6646 2404
K20 : 554
8 9
164 / 164
+00:53:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii