Jagoda Łuczak

Team Coders Lab / Coders Lab Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:29
-00:32:19
+00:36:35
5649 1780
K20 : 417
6 7
196 / 234
-00:16:34
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii