Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:42:10
+00:31:28
4413 1219
K30 : 489
144 / 210
-00:27:41
+00:22:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii