Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:34:12
+00:34:42
5377 1618
K30 : 716
243 / 300
-00:25:44
+00:31:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii