Aneta Bernat

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:49
-00:29:59
+00:38:55
5920 1941
K16 : 40
782 755
54 / 67
-00:29:59
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii