Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:15
-00:42:04
+00:31:34
4437 1234
K20 : 310
2
85 / 131
-00:18:28
+00:21:23
01:10:27
-00:29:21
+00:39:33
5995 1985
K20 : 466
5
108 / 124
-00:11:02
+00:37:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii