Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:16
-00:27:32
+00:41:22
6159 2086
K20 : 489
153 / 164
-00:11:50
+00:41:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii