Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:33
-00:22:15
+00:46:39
6480 2298
K30 : 997
245 / 251
-00:11:23
+00:44:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii