Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:12
-00:34:36
+00:34:18
5294 3725
M50 : 283
49 / 68
-00:25:07
+00:23:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii