Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:37:04
+00:31:50
4815 1307
K30 : 584
174 / 238
-00:27:48
+00:29:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii