Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:31
-19:51:42
+00:40:55
575 253
K40 : 74
12 / 19
-00:42:00
+00:30:45
00:35:18
-00:09:19
+00:17:35
482 482
K40 : 153
20 / 23
-00:05:07
+00:12:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii