Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:05
-00:35:43
+00:33:11
5110 1471
K30 : 652
198 / 251
-00:24:51
+00:30:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii