Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:33
-00:36:15
+00:32:39
4982 1402
K30 : 629
226 / 303
-00:19:35
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii