Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:38:07
+00:30:47
4595 1201
K20 : 289
89 / 139
-00:22:22
+00:27:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii