Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:41
-00:34:07
+00:34:47
5392 1628
K20 : 388
39 / 53
-00:18:22
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii