Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:09
-00:39:39
+00:29:15
4235 1024
K30 : 447
148 / 238
-00:30:23
+00:26:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii