Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:41
-00:17:07
+00:51:47
6625 2388
K16 : 55
49 / 49
+00:41:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii