Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:38:39
+00:30:15
4466 1140
K30 : 505
174 / 251
-00:27:47
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii