Agnieszka Bańska

Digital Virgo S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:59:30
-00:40:18
+00:28:36
4044 937
K40 : 221
1
144 / 209
-00:20:36
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii