Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:31:06
+00:28:56
4195 1099
K40 : 125
122 / 174
-00:26:34
+00:22:59
01:06:10
-00:38:00
+00:35:50
6867 1962
K40 : 312
187 / 220
-00:19:20
+00:28:18
01:05:30
-00:30:19
+00:35:34
8407 1937
250 / 287
-00:21:01
+00:33:36
00:53:02
-00:55:13
+00:23:09
1939 149
56 / 191
-00:47:40
+00:12:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii