Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:10
-00:24:38
+00:44:16
6341 2201
K30 : 957
242 / 251
-00:13:46
+00:41:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii