Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:52
-00:31:56
+00:36:58
5715 1821
K30 : 802
261 / 300
-00:23:28
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii