Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:08
-00:39:40
+00:29:14
4230 1022
K20 : 262
33 / 53
-00:23:55
+00:24:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii