Krzysztof Łukiewicz

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:01
-00:48:18
+00:25:20
2758 2241
M50 : 141
3 3
8 / 22
-00:23:10
+00:14:19
00:56:44
-00:43:04
+00:25:50
3240 2627
M50 : 177
7 9
13 / 35
-00:24:38
+00:17:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii