Magdalena Wrońska

Biegnij z ProService / ProService Finteco Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:13
-00:32:35
+00:36:19
5610 1760
K30 : 776
2 7
255 / 300
-00:24:07
+00:33:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii