Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:32:16
+00:36:38
5657 1786
K30 : 785
254 / 303
-00:15:36
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii