Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:01
-00:32:47
+00:36:07
5589 3843
M20 : 651
141 / 164
-00:17:05
+00:36:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii