Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:50
-00:34:58
+00:33:56
5239 1541
K30 : 683
186 / 238
-00:25:42
+00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii