Ewa Wypysińska

GĄBIN BIEGA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:59
-00:33:49
+00:35:05
5444 1657
K30 : 738
4
211 / 251
-00:22:57
+00:32:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii