Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:57
-00:29:51
+00:39:03
5937 1953
K20 : 457
46 / 53
-00:14:06
+00:34:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii