Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:06
-00:32:42
+00:36:12
5601 1753
K30 : 773
254 / 300
-00:24:14
+00:33:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii