Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:37
-00:28:11
+00:40:43
6097 2044
K20 : 479
150 / 164
-00:12:29
+00:40:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii