Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:46
-00:33:02
+00:35:52
5553 1720
K30 : 761
195 / 238
-00:23:46
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii