Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:21:38
-00:21:41
+00:51:57
6111 2237
K30 : 883
1037 600
273 / 273
+00:48:14
01:21:16
-00:18:32
+00:50:22
6601 2372
K30 : 1023
922 893
293 / 300
-00:10:04
+00:47:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii