Anna Jarosz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:03
-00:27:21
+00:37:32
3392 1068
K40 : 230
488 239
138 / 152
-00:18:40
+00:29:38
01:17:26
-19:52:47
+00:39:50
558 242
K40 : 68
411 198
16 / 23
-00:47:52
+00:32:00
01:11:58
-56:33:07
+00:32:49
563 236
K40 : 68
409 240
22 / 28
-00:45:02
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii