Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:58
-00:32:50
+00:36:04
5579 1738
K30 : 768
253 / 300
-00:24:22
+00:33:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii