Natalia Skuza

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:06
-00:39:13
+00:34:25
4971 1524
K30 : 621
763 439
205 / 259
-00:21:22
+00:29:40
01:13:43
-00:26:05
+00:42:49
6255 2148
K30 : 928
862 833
239 / 251
-00:15:13
+00:40:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii