Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:36
-00:26:12
+00:42:42
6248 2144
K30 : 925
223 / 238
-00:16:56
+00:39:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii