Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:59
-00:35:20
+00:38:18
5486 1833
K20 : 445
886 510
161 / 180
-00:32:23
+00:38:01
01:17:40
-00:22:08
+00:46:46
6488 2304
K20 : 532
926 896
159 / 164
-00:06:26
+00:46:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii