Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:34:12
+00:34:42
5374 1616
K20 : 385
44 / 55
-00:20:05
+00:31:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii