Anna Pietryga

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:50:41
-00:49:07
+00:19:47
1622 182
K20 : 52
154 148
41 / 164
-00:33:25
+00:19:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii