Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:03
-00:15:45
+00:53:09
6644 2402
K20 : 553
53 / 53
+00:48:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii