Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:26
-00:35:22
+00:33:32
5169 1504
K30 : 669
222 / 274
-00:21:18
+00:30:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii