Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:02
-00:43:17
+00:30:21
4200 1109
K30 : 451
170 / 232
-00:33:14
+00:24:17
01:05:29
-00:34:19
+00:34:35
5355 1605
K30 : 712
228 / 274
-00:20:15
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii