Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:14
-00:35:34
+00:33:20
5134 1488
K30 : 664
219 / 274
-00:21:30
+00:30:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii