Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:32
-00:39:16
+00:29:38
4322 1070
K16 : 16
26 / 49
-00:22:09
+00:19:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii