Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:56
-00:27:52
+00:41:02
6123 2064
K30 : 893
235 / 251
-00:17:00
+00:38:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii